Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Concurs. Funcția vacantă de specialist în problemele perceperii fiscale

Primăria oraşului Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiei publice vacante – de specialist în problemele perceperii fiscale.

     1. Condiții obligatorii de participare la concurs:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Să posede limba română,
 • Studii superioare de licență sau echivalente, în domeniul economic, finanțe, drept, administrație publică;
 • Abilități de lucru cu informații, organizare, analiză și sinteză;
 • Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă cel puțin 5 ani ;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point.
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvîrștite cu intenție;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcții publice.

2Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:

 • Asigurarea evidenţei integrale şi conformă a contribuabililor, evidenţa obligaţiilor fiscale, inclusiv şi a restanţelor;
 • Asigurarea serviciului cu documetele necesare pentru ţinerea evidenţei obligaţiilor fiscale, cu blanchete ale dărilor de seamă fiscale, cu avize de plată şi chitanţe de recepţie a plăţilor fiscale, precum şi alte documente necesare la acumularea impozitelor şi taxelor locale;
 • Popularizarea legislaţiei fiscale contribuabililor, referitor la impozitele şi taxele în vigoare, modul şi termenul lor de achitare;
 • Transferarea la buget a sumelor încasate ca impozite, taxe, majorări de întîrzieri, amenzi în termenii stabiliţi de legislaţie.

3. Persoana care a manifestat dorința de a participa la concurs prezintă personal la Primăria orașului Drochia, etajul I, biroul nr.8, sau pe poșta electronică indicată la datele de contact), următoarele documente obligatorii:

 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • formularul de participare.
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

      4. Termenul limită de depunere a dosarului este : 27 septembrie 2021 inclusiv.

      5. Date de contact: 025222064;025222506.

         E-mail: primariadrochia@mail.ru