Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Organigrama

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PERSONALULUI PRIMĂRIEI

–  primar   –  1

–  viceprimar    –  1

–  secretar al Consiliului orăşenesc-  1

–  jurist-  1

–  specialist relaţii cu publicul –  1

–  specialist reglementare funciară  –  1

–  arhitect  –  0,5

–  specialist în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri-  1

–  contabil-şef-   1

–  contabil-şef-adjunct-  1

–  specialist pentru planificare  –  1

–  specialist recrutare şi încorporare-  1

–  specialist probleme tineret-  1

–  specialist percepere fiscală-  2

–  secretar-dactilograf  –  1

–  conducător-auto-1

–  intendent –  0,5

–  îngrijitoare de încăperi-  1