Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Economie

Conform analizei efectuate a datelor statistice ale primăriei, în orașul Drochia la data de 01.01.2019 erau înregistrați 821 agenți economici, dintre care  64,55% – persoane fizice, iar 35,44% persoane juridice.

Din numărul total al întreprinderilor cu drept de persoane fizice cea mai mare pondere o dețin întreprinderile cu drept de personae fizică care activează în bază de patentă  – 76,98 %, care de cele mai multe ori urmăresc scopul de a dezvolta afaceri mici de familie și nu au capacitatea de a oferi locuri de muncă, iar 23 % reprezintă întreprinderile individuale.

Din numărul total al întreprinderilor cu drept de persoane juridice, 92% reprezintă societăţi cu răspundere limitată, 4% sunt societăţi pe acţiuni, 3% întreprinderi municipale şi 1% cooperative.

Economia oraşului este reprezentată de activităţi realizate preponderent în sfera industrială, comerţ şi sectorul terţiar. Conform datelor analizate de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord şi tendinţelor de dezvoltare a regiunii până în anul 2020, oraşul deţine locul 3 sau 13,24% din activitatea industrială a regiunii. Astfel, datorită a câtorva fabrici mari ce activează pe teritoriul oraşului în baza noilor tehnologii moderne care permit o eficienţă a lucrului efectuat şi materiei prime cheltuite, oraşul prezintă un potenţial de dezvoltare economică relativ mare. Totodată, capacitatea redusă de prelucrare a legumelor şi fructelor, lasă acest sector mult slab dezvoltat.

  Datorită poziţionării geografice, oraşul dispune de un potenţial înalt pentru dezvoltare. Totuşi, acest lucru e posibil doar în cazul în care localitatea poate explora toate oportunităţile prin formarea unui mediu de afaceri favorabil şi prin sporirea atractivităţii investiţiilor.