Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Primăria orașului Drochia, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al:

 • Instituției de Educație Timpurie  Nr.1 ,, Florile Dalbe,, or.Drochia;
 • Instituției de Educație Timpurie  Nr.3 ,, Soare,, or.Drochia;
 • Instituției de Educație Timpurie  Nr.5 ,, Scufița Roșie” or.Drochia;
 • Instituției de Educație Timpurie  Nr.8 ,,Floricica,, or.Drochia.

La funcţia de director al Instituţiilor de Educație Timpurii menționate, pot candida persoane care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. Studii superioare universitare pedagogice;
 3. Are o vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani;
 4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. Cunoaşte limba română;
 6. Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 7. Nu are antecedente penale;
 8. Nu a fost concediată  în ultimii 5 ani pe paza art.86 alin. (1) lit.l), m), n) din Codul Muncii al Republicii Moldova.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiilor de învăţământ menționate, depun personal sau prin reprezentant,  în biroul Nr.8 etajul 1din incinta Primăriei or.Drochia, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului,  dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de participare  la concurs (anexa nr.1 din Regulament Nr.163 din 23.03.2015);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii /autentificate/;
 • copiile actelor ce atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului /autentificate;
 • curriculum vitae (anexa nr.2 din Regulament Nr.163 din 23.03.2015);
 • certificatul medical din care rezultă, că este apt medical, fizic şi neuropsihic(certificat de la medicul de familie, medicul narcolog şi medicul psihiatru);
 • cazier judiciar/ declaraţia pe propria răspundere;
 • angajamentul de prezentare a planului de dezvoltare a instituţiei în viitoarea funcţie, pentru 5 ani, la data desfăşurării interviului;
 • altele.

Actele vor fi depuse în biroul Nr.8 etajul 1din incinta Primăriei or.Drochia.

Termenul limită de depunere  05 aprilie 2021.

Informaţia  suplimentară cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului este plasată pe portalul guvernamental http://cariere.gov.md  

Telefon relaţii: 252 22064