Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Arhitect concurs

 Domeniu de activitate:


Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:


AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C66. Arhitect-şef

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:


Arhitect-șef al Primariei or. Drochia

Data-limită de depunere a documentelor:

22.02.2021

Unități disponibile:


1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:

Organizarea și dirijarea activităților de urbanism la realizarea Planului Urbanistic General al orașului Drochia, Planului de amenajare a Teritoriului orașului Drochia.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, întocmirea planurile de amenajare urbanistică a oraşului.
 2. Examinarea şi aprobarea schemelor, proiectelor şi altor documente referitoare la organizarea teritoriului.
 3. Contribuirea la realizarea politicii statului privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, ameliorarea aspectului arhitectural şi estetic al oraşului
 4. Efectuarea controlului asupra implementării prevederilor Planului urbanistic al localităţii.
 5. Întocmirea şi asigurarea corectitudinii elaborării documentaţiei de proiect, pentru toate tipurile de construcţii, formelor arhitecturale de proporţii mici de reclamă, iluminare exterioară, soluţii coloristice pentru clădiri, a spaţiilor verzi şi a altor elemente ce definesc aspectul exterior al construcţiei urbane; etc.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:


Chistrea Aliona

Telefon:


2-20-64; 2-25-06.

E-mail:


aliona.chistrea@mail.ru

Web site:


primariaordrochia@gmail.com

Raion, oraș:


Drochia

Adresa:


or.Drochia; bl.Independenței 15 A , bir.nr.8 etajul I.

Tip de angajare:


Pe perioada nedeterminată.

Documente ce urmează a fi prezentate:


formularul de participare;  copia buletinului de identitate;  copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de perfecționare profesională sau de specialitate; copia carnetului de muncă; certificatul medical; cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere că nu are antecedente penale sau interdicții de a ocupa funcția publică.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:


Studii: Superioare, licenţă sau echivalentă în domeniul de formare profesională:

 1. Arhitectură şi urbanism, cu specializările: 1. Arhitectură (studii integrate); 2. Urbanism şi amenajare a teritoriului;
 2. Studii de master în domeniile:– Inginerie structurală; – Urbanism şi amenajare a teritoriului. Vechime în muncă: – experienţă profesională în  domeniu de specialitate.

Modalitatea de depunere a documentelor:


Prin email sau personal.

Salariu de funcţie:


de la 6000 – 6800 lei.

Bibliografia concursului:


 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.435 -XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr.163-XVI din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
 • HG nr.1300-XVI din 27 noiembrie 2001 despre aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban;
 • HG nr.192  din  20 februarie 1998 cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor;
  HG nr.306 din 30 martie 2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor.
 • HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
 • Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.