La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
Şedinţa nr. 5 din Miercuri, 17 august 2016
Descarca procesul verbal: proces 5.docx (45KB)

Materiale de şedinţă

» Ordinea de zi 26KB
» Anexă 24KB
» Cu privire la Declaraţia de parteneriat al Consiliului orăşenesc Drochia cu IMSP CS Drochia „A. Manziuc” la proiectul „Renovarea Centrului de Sănătate Drochia „A. Manziuc” prin eficientizara energetică”. 15KB
» Cu privire la participarea Consiliului orăşenesc Drochia în Proiectul regional “Oportunităţi de realizare a produselor alimentare autohtone, cu creşterea veniturilor populaţiei în regiunea de Nord-Vest a Republicii Moldova” 46KB
» Cu privire la întocmirea planului geometric şi stabilirea hotarelor terenului aferent blocului locativ şi construcţiilor din strada 27 August nr. 28 20KB
» Cu privire la înaintarea acţiuni în instanţa de judecată pentru recuperarea pagubei 15KB
» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul oraşului Drochia 28KB
» Cu privire la construcţia unei bucătării de vară 19KB
» Cu privire la aprobarea planurilor geometrice 18KB
» Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa secţiilor de votare ale oraşului Drochia 16KB
» Cu privire la corelarea bugetului primăriei oraşului Drochia 16KB
» Cu privire la aprobarea cuantumului plăţii anuale de arendă a pămîntului 19KB
» Cu privire la darea de seamă a primarului oraşului Drochia privind executarea bugetului oraşului Drochia pentru trimestrul I, anul 2016 15KB
» Cu privire la defrișarea arborilor din spațiile verzi ale orașului 17KB
» Cu privire la schimbarea destinaţiei unei construcţii 19KB
» Cu privire la amenajarea unui teren de joacă pentru copii 15KB
» Cu privire la formarea unor bunuri imobile 18KB
» Cu privire la iniţierea formării unui bun imobil 17KB
» Cu privire la permisiunea instalării unui transformator de putere 18KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 7/3 din 18.11.2015 „Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” din Drochia” 17KB
» Cu privire la completarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei oraşului Drochia pentru anul 2016 17KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 8/4 din 18.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2016” 22KB
» Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat 16KB
» Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală 26KB
» Cu privire la stabilirea şi repartizarea soldului mijloacelor financiare formate la situaţia din 01.01.2016 16KB
» Cu privire la identificarea şi stabilirea hotarelor şi suprafeţei terenului gestionat de către ÎS „Gările şi Staţiile Auto” 17KB
» Cu privire la aprobarea materialelor de actualizarea hotarelor terenului şi delimitarea lui ca teren proprietate publică a statului, gestionat de Î.S. “Radiocomunicaţii” 18KB
» Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil Inspectoratului de Poliţie Drochia, Sectorul de poliţie Nr. 1 16KB
» Cu privire la vînzarea terenului aferent 19KB
» Cu privire la vînzarea terenului aferent 17KB

Inapoi la lista şedintelor
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare