La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
Şedinţa nr. 4 din Sâmbătă, 10 august 2013
Descarca procesul verbal: proces 4.doc (118KB)

Materiale de şedinţă

» Ordinea de zi 10.08.2013 61KB
» Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunală” din Drochia 35KB
» Cu privire la formarea unor bunuri imobile separate 33KB
» Cu privire la iniţierea procedurii de licitaţie pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractului de locaţiune a unui sector de teren 33KB
» Cu privire la iniţierea procedurii de licitaţie pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractelor de locaţiune a unor încăperi 33KB
» Cu privire la stabilirea punctului de reper pe strada Dorohoi, oraşul Drochia 31KB
» Cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru amplasarea stupinelor de albini 34KB
» Cu privire la schimbarea destinaţiei unui sector de teren din strada D.Cantemir, nr. 23, oraşul Drochia 32KB
» Cu privire la reexaminarea tarifului pentru locurile de desfacere şi serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice care practică comercializarea mărfurilor pe teritoriul administrat de ÎM „Gospodăria Comunală” din oraşul Drochia 33KB
» Cu privire la participarea oraşului Drochia în calitate de membru al Uniunii Oraşelor din Moldova 33KB
» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul oraşului Drochia 152KB
» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul oraşului Drochia 102KB
» Cu privire la modificarea comisiei de licitaţie în cadrul Consiliului orăşenesc Drochia 35KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 9/1 din 21.12.2012 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2013” 40KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 1/4 din 04.02.2013 „Cu privire la stabilirea şi repartizarea soldului disponibil a mijloacelor financiare formate la situaţia din 01.01.2013” 46KB
» Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare (evacuare a deşeurilor menajere) 34KB
» Cu privire la stabilirea plăţilor (taxelor) pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare 50KB

Inapoi la lista şedintelor
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare