La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
Şedinţa nr. 1 din Vineri, 04 ianuarie 2013
Descarca procesul verbal: proces 1.doc (69KB)

Materiale de şedinţă

» Ordinea de zi 46KB
» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul oraşului Drochia 57KB
» Cu privire la darea în locaţiune a încăperilor libere şi subsolul edificiului Primăriei oraşului Drochia 23KB
» Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare alocate prin decizia Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 7/2-14 din 12.11.2012 pentru compensarea pagubelor materiale suportate în urma calamităţilor naturale din iulie 2012 60KB
» Cu privire la schimbarea destinaţiei unei construcţii 31KB
» Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru prestarea serviciilor de înverzire şi salubrizare a teritoriului de către ÎM „Gospodăria comunală” 28KB
» Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului orăşenesc Drochia 24KB
» Cu privire la rezultatul inspectării financiare tematice la Primăria oraşului Drochia pe perioada anilor 2011-2012 23KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 9/1 din 21.12.2012 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2013” 29KB
» Cu privire la primirea în proprietate publică a Primăriei oraşului Drochia a bunurilor şi volumelor de lucrări efectuate şi procurate din contul Bugetului de Stat şi Consiliului raional Drochia 31KB
» Cu privire la stabilirea şi repartizarea soldului disponibil a mijloacelor financiare formate la situaţia din 01.01.2013 44KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 8/7 din 21.12.2012 „Cu privire la aprobarea taxelor locale pe teritoriul oraşului Drochia pentru anul 2013” 109KB
» Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale oraşul Drochia 42KB

Inapoi la lista şedintelor
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare