La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Taxe 2017

Anexa

                                                                                   la decizia Consiliului orăşenesc Drochia

                                                                                   Nr. 10/1  din 23 decembrie 2016

 

I. Taxa pentru amenajarea teritoriului

       1. Drept obiect al impozitării devine numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor sau fondatorii întreprinderilor, în cazul în care aceştea activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.

       2. Plătitori ai taxei pentru amenajarea teritoriului sînt persoanele fizice şi juridice înregistrate în calitate de întreprinzători, care dispun de bază impozabilă.

       3. Mărimea anuală a taxei constituie    120 lei anual pentru fiecare salariat sau fondator.

       4. Agenţii economici prezintă calculul şi achită taxa trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare  trimestrului gestionar.

 

II. Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

       1. Obiectul taxabil reprezintă valoarea (venitul din vînzări) a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise.

       2. Plătitorii taxei sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-organizator al licitaţiilor şi loteriilor şi au primit autorizaţia.

       3. Mărimea taxei este de 0,15%din valoarea mărfurilor declarate la licitaţii sau suma de emitere a biletelor de loterie.

       4. Taxa respectivă este achitată de către agenţii economici – organizatori la bugetul local cel puţin cu o zi înaintea efectuării licitaţiei sau a loteriei.

 

III.  Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

       1. Baza impozabilă la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)o constituie, cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrelor localităţilor:

       2. Subiecţi ai impunerii pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) sînt:

3. Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) costituie:

       4. Persoanele juridice sau fizice prezintă calculul trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

 

IV.Taxa pentru dispozitivele publicitare

     1. Baza impozabilă la taxa pentru dispozitivele publicitare o constituie suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar.

       2. Subiecţi ai impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare sînt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în  calitate de întreprinzător care sînt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare.

       3. Taxa pentru dispozitivele publicitare costituie:

       4. Persoanele juridice prezintă calculul trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

       5. Se stabileşte efectuarea inventarierii semestriale a dispozitivelor publicitare, cu numirea persoanei responsabile de executarea inventarierii şi întocmirea unui registru de evidenţă a acestora, cu atribuirea numărului de inventariere fiecărui dispozitiv publicitar în parte.

       6. Se stabileşte obligatoriu avizul arhitectului orăşenesc la amplasarea dispozitivelor publicitare.

V.  Taxa de aplicare a simbolicii locale

Taxa menționată constituie 0,1% din venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală.

VI.Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări  servicii

       Plătitorii taxei pentru unităţile comerciale şi de prestări servicii – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale sau de prestări servicii.           

       Pentru participanţii la cel de-al doilea război mondial, persoanele deportate în perioada regimului stalinist, persoanele care au participat la  acţiunile de luptă din Afganistan, la luptele pentru apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl, cît şi pentru invalizii de gr. I – III, mărimea taxelor se reduce cu 30 la sută.

Pentru farmaciile cu regimul de lucru non-stop mărimea taxei se reduce  cu 50 la sută

       Agenții economici începători se scutesc de plata taxei pentru unutatea comercială sau prestări servicii primele 6 luni de activitate.

        Agenţii economici care arendează spaţii comerciale ce aparţin cooperaţiei de consum, achită taxa de amplasare în principii generale.

       Taxele pentru amplasarea unităţilor comerciale sînt stabilite în raport cu locul amplasării lor în trei zone ale oraşului (se anexează).

       Unităţile comerciale amplasate pe străzile hotar între zone se consideră în zona dinspre centru, indiferent de care parte a străzii sînt situate.

       Unităţile comerciale sînt grupate în raport cu mărfurile comercializate, forma lor arhitecturală şi nivelul comodităţilor create pentru cumpărători:

1.     Unităţile alimentaţiei publice:

1Complex de alimentație publică:

·         pînă la 500 m2                            -           32300 lei

·         de la 501 m2 pînă la 800 m2      -           48450 lei

·         mai mult de 800 m2                   -           55250 lei

 

2. Restaurant:

 

3. Cafenea, bar, bufet, cu suprafaţa de:

4. Bar – biliard                                                  -         8930 lei

5. Disco (karaoke) – bar                                  -        8930 lei

6. Cantină                                                         -            3740 lei

7. Bufetele ce deservesc instituţiile de învăţămînt şi alte instituţii şi întreprinderi   -           430 lei           

8. Fast-Food                                                                                                -           3060 lei

9. Aparat băuturi fierbinţi                                                                          -           510 lei

Notă:

·         Tipul întreprinderii alimentaţiei publice se confirmă de comisia Consiliului raional Drochia, ce eliberează certificatul respectiv;

·         Pentru activitatea în regim „Non-Stop” se achită o taxă adăugătoare în mărime de 100%;

·         Pentru unitatea de alimentaţie publică şi comerţ ce dispune de terasă, se stabileşte o taxă adăugătoareîn dependență de suprafața terasei:

·         pînă la 50 m2  - 1870 lei

·         de la 50,1 m2 pînă la 100 m2       -  2800 lei

·         mai mult de 100 m2      - 3740 lei

 

2.  Întreprinderile de comerţ cu amănuntul:

1.Centru comercial            -           38 lei m2

2. Magazin (produse alimentare, mărfuri industriale, mărfuri mixte) cu suprafaţa de:

3. Magazin de cărţi (librărie)                        -           1000 lei         

4. Magazin(magazin-depozit) materiale de construcţii:                                                 

    (fără aplicarea coeficientului pentru amplasarea teritorială)

(se include şi suprafaţa terenului de depozitare a materialelor de construcţie)

 

5. Magazin-depozit de cărbune                              -         17850 lei

    (fără aplicarea coeficientului pentru amplasarea teritorială)        

6. Depozit-angro                                                        -         12750 lei         

    (fără aplicarea coeficientului pentru amplasarea teritorială)                                

7. Magazin, chioşc specializat de tutun şi băuturi alcoolice     -    8930 lei

8. Secţie comercială (butique):                                                        

 9.Pavilion (cu excepţia pavilioanelor din comerțul ambulant), cu suprafaţa de:

10.Gheretă, tarabă (cu excepţia celor din comerțul ambulant)                 -           2040 lei

11. Unități ce comercializează flori:

      pînă la 10 m2                                              -           1960 lei

      de la 10,1 m2 pînă la 25 m2                        -            3400 lei

      de la 25,1 m2 pînă la 50 m2                        -           5100 lei

      mai mult de 50 m2                                       -            6800 lei          

 

12. Unităţi de comerţ ambulant:

·         Pavilion                               -            3830 lei

·         Gheretă                                -            3570 lei

·         Autovehicul                          -           3320 lei

·         Remorcă                              -             3320 lei

·         Tarabă                                   -            2550 lei

·         Gheretă de comercializare a presei periodice, birotică    -           1280 lei

·         Cisternă, instalaţie specializată , cvas  -  760 lei, bere  - 1280 lei

                         ·         Stand (ochelari, publicaţii şi reviste, mărfuri nealimentare)      -           380 lei

 

            Notă:

·         Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice la pahar;

·         Pentru unităţile ce comercializează băuturi alcoolice şi articole din tutun(cu excepţia magazinelor specializate) se aplică adăugător coeficientul de 1,5;

·         Pentru activitatea în regim „Non-Stop” se achită adăugător 50% din taxa stabilită.

 

       3. Alte unităţi comerciale:

1. Staţie de alimentare cu combustibil      -           60000 lei        

    (fără aplicarea coeficientului pentru amplasarea teritorială)        

 

2. Farmacie, cu suprafaţa comercială de:(inclusiv S depozitului)

3. Unităţi de comerţ al produselor farmaceutice veterinare

    cu suprafaţa comercială de:

 

4. Unităţi (oficiu, punct comercial) de primire a comenzilor

    pentru fabricarea uşilor şi ferestrelor termopan, etc.                         -           3230 le

   

       4. Unităţi ce prestează servicii:

 

1. Unităţi ce prestează servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor:

 

2. Unităţi unde se practică activitatea legată de jocuri de noroc,                           

(fără aplicarea coeficientului pentru amplasarea teritorială)             -         100000 lei

 

3. Unităţi ce prestează servicii de calculator şi xerox:

 

4. Unităţi ce prestează alte servicii:

·         Spălătorie, curăţătorie            -           2300 lei

·         Frizerie, cabinet cosmetologic

Ø  pentru fiecare loc de muncă, inclusiv manichiură     -           1280 lei          

·         Băi, saune, bazine      -           6120 lei          

·         Săli pentru antrenament     -           510 lei

·         Ateliere pentru reparaţii

      (haine, încălţăminte, electrocasnice, etc.)    -           1870 lei          

·         Atelier foto, video                               -           2550 lei

·         Agenţie de nunţi                                 -           2800 lei

·         Servicii de turism, bilete de călătorie  -           1280 lei

·         Servicii poligrafice , de publicitate ș.a  -           2550 lei

·         Servicii de contabilitate,consultanță și audit      -           2130 lei

 

5. Spălătorie auto:

·         pentru 1 boxă   -    5100 lei

·         pentru  2 boxe              -    6800 lei

·         mai mult de 2 boxe     -    8500 lei

6. Unităţi ce prestează servicii de vulcanizare        -           5100 lei

7.Unităţi ce prestează servicii de studiere a limbilor străine             -           1280 lei          

8. Colectarea metalului uzat                                                              -         20000 lei

9. Evacuarea apelor reziduale din haznale                                       -          2550 lei

10. WC public                                                                                     -           680 lei

11. Activităţi sportive şi recreative  (tenis de masă, tir, etc.)              -           1280 lei

 

NOTĂ generală:

 

Taxa aplicată depinde de suprafaţa totală şi locul amplasării unităţii comerciale sau a unităţii ce prestează servicii.

În suprafaţa totală a unităţii se includ:

       Se stabileşte coeficientul pentru amplasarea teritorială a obiectului în dependenţă de zonă:

 

 

            1. Baza impozabilă a obiectului impunerii constituie numărul de unităţi de transport.

            2. Proprietarul unităţilor de transport auto va achita cîte 300 lei/lunar pentru fiecare unitate de transport.

            3. Proprietarul unităţilor de transport auto va prezenta darea de seamă la Inspectoratul Fiscal trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

VIII. Taxa de piaţă

 

       1. Obiectul taxabil constituie suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei. 

       2. Administraţia pieţei va achita cîte 38 lei anual pentru fiecare metru pătrat din suprafaţa terenului administrat.

       3. Administraţia pieţei prezintă darea de seamă la Inspectoratul Fiscal trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

IX. Taxa pentru cazare

 

       1. Obiectul taxabil este valoarea  serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare.

       2. Plătitori ai taxei pentru cazare sînt persoanele fizice şi juridice ce au primit autorizaţia de cazare, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare.

       3. Mărimea maximă a taxei este de 5%faţă de valoarea  serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare.

       4. Persoanele juridice prezintă calculul trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare  trimestrului gestionar.

 

X. Taxa pentru parcare

 

       1. Obiectul taxabil pentru parcare – garare a autovehiculului pe un teritoriu special sau într-o construcţie specială, destinată garării şi păstrării mijloacelor de transport şi prestării de servicii aferente contra plată.

       2. Mărimea taxei pentru parcare este de 15 lei/m2 anual.

       3.  Persoanele juridice prezintă calculul trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar.

       4. Taxa pentru parcare – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcare.

 

XI. Taxa pentru parcaj

 

       1. Obiectul taxabil pentru parcaj – locul de parcaj special amenajat, utilizat pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen.

       2. Mărimea taxei pentru parcaj este de 250 lei anual pentru fiecare loc de parcaj.

       3. Persoanele fizice şi juridice prezintă calculul trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare  trimestrului gestionar.

       4.Taxa pentru parcaj – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcaj.

 

XII. Taxa pentru salubrizare

 

        1.Obiectul impunerii la taxa pentru salubrizare – numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu.

        2. Mărimea taxei pentru salubrizare este de 2 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă.

 

Scutirea de taxe

Se scutesc de plata:

 

            a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

            b) tuturor taxelor locale – misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica  Moldova este parte;

            c) tuturor taxelor locale – Banca Naţională a Moldovei;

            d) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale  -  organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;

            e) taxei de amplasare a publicităţii – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;

            f) taxei pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) care au atins vîrsta de pensionare;

            g) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

            h) tuturor taxelor locale – proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei în vigoare.

                                                                                                             

Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare de Andrei Madan