Consiliul local – Comisii de specialitate

Anexă
la Decizia Consiliului orăşenesc Drochia
Nr. 4/1    din    23   iulie   2015

Comisia pentru activităţi economico- financiare şi buget:

  1.    – preşedinte    

2.   – secretar        

3.                 

4.               

5.

6.              

7.  

8.

9.

Comisia pentru activităţi social culturale:

  1. – președinte     

2. – secretar 

3.    

4.    

5.

6.

7.    

Comisia pentru probleme de drept şi administraţie publică:

  1. – președinte           

2. – secretar                

3.            

4.                      

5.

6.

7.   

Back to top
0Shares