La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
Şedinţa nr. 9 din Miercuri, 15 noiembrie 2017
Descarca procesul verbal: proces 9.docx (57KB)

Materiale de şedinţă

» Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT 19KB
» Cu privire la permsiunea transferului mijloacelor financiare din fondul de rezervă” a Întreprinderii Municipale „Piaţa Mărfurilor Industriale Drochia” 17KB
» Cu privire la acordarea ajutorului material pentru lichidarea consecințelor în urma calamităților naturale 23KB
» Cu privire la aprobarea procesului verbal de delimitare și a planului geometric a terenului din domeniul public și privat al APL cu înregistrarea lui în Registrul Bunurilor Imobile 21KB
» Cu privire la modificarea componenței comisiei de atribuire în proprietate a statului a unor sectoare de teren , în scopul amplasării pilonilor liniei de tensiune înaltă 18KB
» Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orăşenesc Drochia în cadrul urmăririi penale 15KB
» Cu privire la schimbarea destinaţiei unei construcţii 19KB
» Cu privire la acordarea spaţiului locativ 15KB
» Cu privire la inițierea procedurii de formare a bunului imobil prin separare 36KB
» Cu privire la aprobarea planurilor geometrice, fomarea și înregistrarea bunurilor imobile 19KB
» Cu privire la iniţierea procedurii de licitaţie pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractelor de arendă a unor sectoare de teren 43KB
» Cu privire la iniţierea procedurii de licitaţie pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractelor de vînzare-cumpărare a unor sectoare de teren 17KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 10/2 din 23.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2017” 58KB
» Cu privire la procurarea unui greider 16KB
» Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a cimitirului din oraşul Drochia 27KB
» Regulament 71KB
» Cu privire la vînzarea terenului aferent 19KB

Inapoi la lista şedintelor
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare