La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
Şedinţa nr. 3 din Miercuri, 06 aprilie 2016
Descarca procesul verbal: proces 3.docx (46KB)

Materiale de şedinţă

» Ordinea de zi 28KB
» Despre abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 5/8 din 20.08.2015 „Cu privire la identificarea şi stabilirea hotarelor şi suprafeţei terenului gestionat de către ÎS „Gările şi Staţiile Auto” 16KB
» Privind abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 2/20-2 din 14.06.2014 „Cu privire la vînzarea terenului aferent” 15KB
» Cu privire la întocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale şi a planurilor geometrice şi stabilirea hotarelor terenurilor aferente blocurilor locative şi construcţiilor 18KB
» Cu privire la examinarea cererilor agenţilor economici 15KB
» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul oraşului Drochia 40KB
» Cu privire la amenajarea unui sector de teren 17KB
» Cu privire la deschiderea şi amplasarea azilului de animale fără stăpîn 15KB
» Cu privire la construcţia unei anexe 19KB
» Cu privire la aprobarea bilanţului de lichidare şi planului de repartizare a activelor ÎM „Clubul Sportiv Drochia” 17KB
» Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale şi/sau elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului 17KB
» Cu privire la schimbarea destinaţiei unei construcţii 27KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 2 din 12.02.1999 „Cu privire la atribuirea unui teren şi amplasarea unor obiecte” 16KB
» Cu privire la executarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2015 16KB
» Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei oraşului Drochia pentru anul 2016 21KB
» Cu privire la formarea unui bun imobil 18KB
» Cu privire la modificarea schemei de amplasare a semnelor de circulaţie rutieră din teritoriul oraşului Drochia 17KB
» Cu privire la operarea unor modificări în hotarele terenului 25KB
» „Cu privire la stabilirea şi repartizarea soldului mijloacelor financiare formate la situaţia din 01.01. 2016” 17KB
» Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat 16KB
» Cu privire la procurarea unui sector de teren pentru amplasarea gunoiştei orăşeneşti 15KB
» Cu privire la aprobarea regulilor de întreţinere a cîinilor şi pisicilor pe teritoriul oraşului Drochia 28KB
» Cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de comerţ şi de prestare a serviciilor pe teritoriul oraşului Drochia 66KB
» Cu privire la aprobarea regulilor de asigurare a curăţeniei în oraşul Drochia 29KB
» Cu privire la aprobarea regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul oraşului Drochia 22KB
» Cu privire la stabilirea şi repartizarea soldului mijloacelor financiare formate la situaţia din 01.01.2016 17KB
» Cu privire la desemnarea reprezentanţilor în componenţa Comisiilor de concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori în instituţiile de învăţămînt general din oraşul Drochia. 18KB
» Cu privire la deschiderea rutelor orăşeneşti de transport de pasageri 16KB
» Cu privire la aprobarea statului de personal al Secţiei de înverzire şi salubrizare în cadrul Primariei oraşului Drochia 16KB
» Cu privire la aprobarea statului de personal al Staţiei de Salvare pe apă în cadrul Primariei oraşului Drochia 17KB
» Cu privire la aprobarea statutului Întreprinderii Municipale„Piaţa Drochia” 16KB
» Cu privire la aprobarea statutului Întreprinderii Municipale „Servicii comunale Drochia” 16KB
» Cu privire la atribuirea în proprietate a terenului aferent Comunităţii Religioase Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea Conferinţa „Moldova” 17KB
» Cu privire la vînzarea terenului aferent 30KB

Inapoi la lista şedintelor
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare