La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
Şedinţa nr. 7 din Miercuri, 18 noiembrie 2015
Descarca procesul verbal: proces 7.docx (39KB)

Materiale de şedinţă

» ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc Drochia din 18.11.2015 27KB
» Cu privire la abrogarea deciziei nr. 3/6 din 14.05.2012 „Cu privire la transmiterea în gestiunea economică ÎM „Gospodăria Comunală” din oraşul Drochia a unui sector de teren 15KB
» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul oraşului Drochia 16KB
» Cu privire la construcţia unei anexe 15KB
» Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” din Drochia 21KB
» Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunală” din Drochia 17KB
» Cu privire la delegarea unor atribuţii primarului oraşului Drochia 15KB
» Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orăşenesc Drochia pentru trimestrul IV al anului 2015 15KB
» Cu privire la organizarea şi funcţionarea grupei de învăţămînt preşcolar în cadrul Instituţiei preşcolare Nr. 9 din oraşul Drochia. 17KB
» Cu privire la schimbarea destinaţiei unui sector de teren 18KB
» Cu privire la permisiunea de a efectua lucrări de reparaţie şi amenajare a subsolului clădirii Centrului de zi şi plasament temporar pentru persoane în etate „Drofa” 16KB
» Cu privire la executarea bugetului oraşului Drochia pentru I semestru, anul 2015 15KB
» Cu privire la excluderea de la evidenţa contabilă a bunurilor primăriei oraşului Drochia 16KB
» Cu privire la iniţierea formării unor bunuri imobile separate 17KB
» Cu privire la lichidarea ÎM „Clubul Sportiv Drochia” 17KB
» Cu privire la atribuirea şi modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor 17KB
» Cu privire la modificarea schemei de amplasare a semnelor de circulaţie rutieră din teritoriul oraşului Drochia 18KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 7/3 din 29.12.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2015” 19KB
» Despre examinarea notificării Cancelariei de Stat asupra deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 5/11-1 din 20.08.2015 „Cu privire la darea de seamă a managerului ÎM „Apă Canal” 15KB
» Cu privire la examinarea prescripţiei Inspecţiei Financiare în urma rezultatelor inspectării financiare complexe efectuate la Primăria oraşului Drochia 15KB
» PROGRAMUL de activitate a Consiliului orăşenesc Drochia pentru trimestrul IV al anului 2015 12KB
» Cu privire la reorganizarea ÎM „Apă-Canal ” din Drochia şi ÎM „Gospodăria comunală şi exploatarea locuinţelor din Drochia” prin fuziune 17KB
» Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare 18KB
» Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Primăriei oraşului Drochia pentru anul 2015 18KB
» Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare (evacuare a deşeurilor menajere) 17KB
» Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare 15KB
» Cu privire la atribuirea în proprietate a terenului aferent Comunităţii Religioase Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea Conferinţa „Moldova” 15KB
» Cu privire la darea în administrare Întreprinderii Municipale „Apă-Canal ” din Drochia a unor încăperi 15KB
» Cu privire la vînzarea terenului aferent 29KB

Inapoi la lista şedintelor
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare