La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
Şedinţa nr. 2 din Sâmbătă, 14 iunie 2014
Descarca procesul verbal: proces 2.doc (163KB)

Materiale de şedinţă

» Ordinea de zi 14.06.2014 33KB
» Cu privire la selectarea şi aprobarea propunerii de subproiect în cadrul Cererii de Grant 43KB
» Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei individuale de locuit în teritoriul oraşului Drochia 65KB
» Cu privire la darea de seamă a managerului ÎM „Apă-Canal” din oraşul Drochia privind administrarea patrimoniului primit în gestiune economică de la Consiliul orăşenesc Drochia şi rezultatele activităţii financiare pentru perioada anului 2013 76KB
» Cu privire la acordarea dreptului de actualizare şi ţinere a Planului de adrese în oraşul Drochia Întreprinderii de Stat „Cadasru” 17KB
» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul oraşului Drochia 39KB
» Cu privire la construcţia unor anexe şi bucătării de vară 20KB
» Cu privire la formarea bunurilor imobile prin comasare 39KB
» Cu privire la curăţarea şi defrişarea copacilor în teritoriul oraşului Drochia 16KB
» Cu privire la formarea unor bunuri imobile separate 41KB
» Cu privire la stabilirea hotarelor terenului aferent construcţiilor de pe strada Ghica Vodă, nr. 7 63KB
» Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare şi îmbunătăţire a activităţii Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” din oraşul Drochia 15KB
» Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de consilier în cadrul Consiliului orăşenesc Drochia 15KB
» Cu privire la atribuirea unor sectoare de teren pentru construcţia caselor individuale de locuit în teritoriul oraşului Drochia 18KB
» Cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru înverzirea şi salubrizarea teritoriului oraşului Drochia în anul 2014 28KB
» Cu privire la modificarea hotarelor terenului proprietate privată 41KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 8/1 din 30.12.2013 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2014” 53KB
» Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă al oraşului Drochia 16KB
» Cu privire la acordarea unui premiu anual persoanelor cu funcţie de demnitate publică 22KB
» Cu privire la aprobarea Programului Local de Eficienţă Energetică şi Planului Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice pentru consumatorii Primăriei oraşului Drochia 15KB
» Cu privire la reamenajarea unor construcţii uşor demontabile 15KB
» Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni privind gestionarea activelor din portofoliul de proprietăţi al Primăriei oraşului Drochia 15KB
» Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile funerare prestate de ÎM „Gospodăria comunală” din Drochia 16KB
» Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare (evacuare a deşeurilor menajere) 16KB
» Cu privire la reexaminarea tarifului pentru locurile de desfacere şi serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice care practică comercializarea mărfurilor pe teritoriul administrat de ÎM „Gospodăria Comunală” din oraşul Drochia 16KB
» Cu privire la stabilirea plăţilor (taxelor) pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare 17KB
» Cu privire la stabilirea termenului de arendă 16KB
» Cu privire la transmiterea magistralei de apă potabilă pe sectorul: strada Strugurilor – tronsonul de cale ferată – strada M.Varlaam din Drochia în gestiune economică ÎM „Apă-Canal” din Drochia 39KB
» Cu privire la transmiterea autospecialei „DAF Tanker-Cisternă” gestiune economică ÎM „Apă-Canal” din Drochia 17KB
» Cu privire la atribuirea unei încăperi de locuit 36KB
» Cu privire la vînzarea terenului aferent 85KB
» Cu privire la schimbarea destinaţiei unei construcţii 62KB

Inapoi la lista şedintelor
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare