La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
Şedinţa nr. 3 din Vineri, 05 august 2011

Materiale de şedinţă

» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul oraşului Drochia 93KB
» PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor social-culturale cu prilejul sărbătorilor naţionale: „Ziua Republicii”, „Hramul oraşului” şi „Limba noastră” 50KB
» Cu privire la construcţia unei anexe 38KB
» CALCULUL INDEMNIZAŢIEI pentru consilieri şi persoanele cu funcţie de demnitate publică în legătură cu expirarea mandatelor, conform prevederilor Legii nr. 768 din 02.02.2000 27KB
» Cu privire la examinarea cererii cetăţeanului Bulat Vladimir 44KB
» Cu privire la constituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Drochia 25KB
» Cu privire la constituirea comisiei pentru privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune 29KB
» Cu privire la examinarea demersului Întreprinderii Municipale „Droterm” 24KB
» Cu privire la formarea unui bun imobil separat 42KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 4/16 din 06.05.2010 „Cu privire la darea în administrare Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova a sectorului de teren aferent edificiului Judecătoriei raionale Drochia” 29KB
» Cu privire la examinarea cererii prealabile privind anularea actului administrativ 24KB
» Cu privire la atribuirea mandatelor de consilieri în Consiliul orăşenesc Drochia 25KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 13/1 din 27.12.2010 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2011” 32KB
» Cu privire la stabilirea relaţiilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire între Primăria oraşului Drochia şi Primăria oraşului Pineto, Provincia Teramo, Italia 26KB
» DECLARAŢIA PRIVIND COOPERAREA TRANSNAŢIONALĂ A COLECTIVITĂŢILOR ÎN EUROPA ÎNTRE PRIMĂRIA ORAŞULUI PINETO, PROVINCIA TERAMO, ITALIA ŞI PRIMĂRIA ORAŞULUI DROCHIA, RAIONUL DROCHIA, REPUBLICA MOLDOVA 53KB
» Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare al oraşului Drochia” dlui Alexandru Lozanciuc 24KB
» Cu privire la trasmiterea în gestiune economică a unor bunuri Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” din Drochia 26KB
» Cu privire la vînzarea terenului aferent 38KB
» ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc Drochia din 05.08.2011 52KB
» ПОВЕСТКА ДНЯ очередного заседания Дрокиевского городского Совета от 05.08.2011 года 45KB

Inapoi la lista şedintelor
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare