La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Şedinţe ale comisiei
Vezi anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
Şedinţa nr. 12 din Miercuri, 22 decembrie 2010
Descarca procesul verbal: proces 12.doc (133KB)

Materiale de şedinţă

» Despre modificarea anexei la decizia Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 2/3 din 09.07.2007 „Cu privire la constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului orăşenesc Drochia” 34KB
» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul oraşului Drochia 69KB
» Cu privire la achitarea suplimentului la salariul lunar pe anul 2011 41KB
» Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor de iarnă 24KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 11/1 din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2010” 91KB
» Cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul oraşului Drochia pentru anul 2011 117KB
» Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Primăriei oraşului Drochia pentru anul 2011 32KB
» Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2011 în prima lectură 188KB
» Cu privire la examinarea şi executarea hotărîrii judecătoreşti 42KB
» Cu privire la eliberarea unui ordin de repartiţie de tip nou 24KB
» Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a Primăriei oraşului Drochia 42KB
» Cu privire la iniţierea procedurii de licitaţie pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractului de locaţiune (arendă) a unui sector de teren 27KB
» Cu privire la construcţia unei anexe 92KB
» Cu privire la schimbarea destinaţiei unei construcţii 30KB
» Cu privire la vînzarea terenului aferent 46KB
» Cu privire la atribuirea în proprietate a unui sector de teren 23KB
» Cu privire la amenajarea trecerii publice 24KB
» Despre modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia Nr. 5/13-1 din 04.08.2006 „Cu privire la transmiterea în arendă a unui teren” 33KB
» Cu privire la aprobarea hotarelor zonelor economice pe teritoriul oraşului Drochia 25KB
» Cu privire la atribuirea unor sectoare de teren pentru construcţia caselor de locuit în teritoriul oraşului Drochia 26KB
» Cu privire la modificarea taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construcţie 26KB
» Cu privire la măsurile întreprinse în scopul îndeplinirii prescripţiei Serviciului Control Financiar şi Revizie nr. 27-03-12/823 din 05.11.2010 26KB
» Cu privire la remenajarea unei terase 24KB

Inapoi la lista şedintelor
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare