La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Suplinirea funcţiei vacante
Data publicării: Luni, 15 februarie 2016

       Primăria oraşului Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiilor vacante de directori ai Instituţiilor Preşcolare Nr.1, Nr. 3, Nr. 5 şi Nr. 8 din oraşul Drochia, care se va petrece la 23 martie 2016, ora 1100.

             La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) studii superioare universitare pedagogice.   

3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
5) cunoaşte limba română; 

7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
8) nu are antecedente penale;
9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

       Persoana care a manifestat dorinţa de a participa la concurs prezintă personal la Primăria oraşului Drochia, biroul 15, următoarele documente:

            Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
    1) cererea de participare la concurs, comform  modelului specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt generalaprobat prin ordinal Ministerului Educaţiei Nr. 163 din 23.03.2015;
    2) copia actului de identitate;
    3) copia/copiile actului/actelor de studii;
    4) copia carnetului de muncă;

    5) curriculum vitae, comform  modelului specificat în anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;

    6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
    7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

       Documentele se vor primi în termen de pînă la 18 martie 2016, ora 1630.

 

Alte înregistrări
Data publicării: Joi, 11 august 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 24 mai 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 13 mai 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 13 mai 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 13 mai 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 12 mai 2016
Începînd cu anul 2016, conform Deciziei Consiuliului orăşenesc Drochia nr. 8/2 din 14.12.2015, şi articolul 290, litera ,,p”, titlul VII, capitolul 2 din Codul fiscal, privind Taxele Locale... Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 mai 2016
În atenţia drochienilor, În zilele de 8 şi 9 mai, locuitorii oraşului pot bineficia de transport gratuit pînă la cimitirul din oraş. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 24 februarie 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 19 februarie 2016
În rubrica Transparenţă Decizională - Proiecte de documente primăria oraşului publică spre consultare, următoarele proiecte de regulamente, care urmează să fie aprobate la şedinţa Consiliului orăşenesc: Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 15 februarie 2016
Citeşte mai mult...

Rezultatele 41 - 50 din 74
» Toate înregistrările
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare