La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Utilizarea mijloacelor financiare
Buget 2015
Data publicării: Miercuri, 28 ianuarie 2015
Descarcă fişier: decizie 7 anexe.doc (173KB)

       1. Se aprobă bugetul oraşului Drochia pe anul 2015, la volumul total al veniturilor în sumă de 23192,40 mii lei şi la cheltuieli în sumă de23192,40 mii lei.

       2. Se aprobă:

       2.1. Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului oraşului, se prezintă în anexa nr. 1.

       2.2. Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului, conform anexei nr. 2.

       2.3. Alocaţiile pentru finanţarea investiţiilor capitale, conform anexei nr. 3.

       2.4. Sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasarea de către instituţiile finanţate de la bugetul oraşului din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată, conform anexei nr. 4.

       2.5. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului, conform anexei nr. 5.

       2.6. Limita statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului, conform anexei nr. 6.

       2.7. Regulamentul privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi al parcursului limită în Primăria oraşului Drochia pentru anul 2015, anexa nr. 7.

       2.8. Indemnizaţia de conducere pentru administratorii instituţiilor preşcolare, anexa nr. 8.

       2.9. Cuantumul Fondului de Rezervă al bugetului oraşului în sumă de15,80 mii lei.

 

 

S I N T E Z A

veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului oraşului Drochia

                                  

Nr. d/o

Denumirea indicatorului

Codurile

Total

(mii lei)

Inclusiv (mii lei):

Capitolul/

gr.upa principală

Paragr./grupa

Venituri/cheltuieli de bază

Fonduri speciale

Mijloace speciale

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Venituri, total

x

x

23192,4

22087,7

-

1104,7

1.

Venituri proprii

x

x

22087,7

22087,7

-

1104,7

2.

Impozitul pe venit

111

00

3565,0

3565,0

-

-

3.

Impozitul funciar

114

01, 02

73,6

73,6

-

-

4.

Impozitul  pe  bunurile imobiliare achitat  de către persoanele  fizice  şi persoanele juridice

114

10,12,14

832,5

832,5

-

-

5.

Alte  venituri

-

-

1004,0

1004,0

-

-

 

6.

Încasarea mijloacelor speciale

151

00

1104,7

-

-

1104,7

 

7.

Taxele locale

x

x

2903,2

2903,2

-

-

 

8.

Transferuri

300

00

13709,4

13709,4

-

-

 

din ele: - pentru învăţămînt

311

07

12766,9

12766,9

-

-

 

            -pentru susţinerea

315

01

942,5

942,5

-

-

 

II

Cheltuieli, total

x

x

23192,4

22087,7

 

1104,7

1.

Autorităţile executive  ale  administraţiei  publice  locale

01

02.015

1818,7

1648,2

-

170,5

2.

Armata Naţională

03

03.100

4,5

4,5

-

-

3.

Învăţămîntul

06

00.000

15975,7

15041,5

-

934,2

4.

Cultura, arta, sportul şi acţivitătile pentru tineret

08

00.000

683,6

683,6

-

-

5.

Gospodărie comunală

15

02.176

518,6

518,6

-

-

6.

Amenajarea  oraşului

15

02.179

3508,5

3508,5

-

-

7.

Staţia de salvare pe apă

15

04.086

231,7

231,7

-

-

8.

Autorităţile executive

20

09.015

81,7

81,7

-

-

9.

Garda  populară, alte cheltuieli

20

09.214

338,6

338,6

-

-

10.

Fondul de rezervă

20

03.213

15,8

15,8

-

-

11.

Deservirea bancară

20

09.303

15,0

15,0

-

-

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale

 

Nr.

d/o

Denumirea impozitelor

şi taxelor locale

Capitolul şi codul

Obiectul impozabil

Cota impozitării

1

2

3

4

5

1.

Taxa pentru prestarea serviciilor

de  transport auto de călători

115.39

Persoanele  juridice care prestează servicii de călători

200 leilunar pentru fiecare unitate de transport pînă la 8 locuri

2.

Taxa de amplasare a publicităţii

115.41

Costul serviciilor de instalare şi amplasare a publicităţii şi mijloacelor publicitare

5%

din venitul din vînzări

 

 

 

3.

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor

115.56

Valoarea bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,15%

din valoarea declarată

4.

Taxa de piaţă

122.27

Persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – administrator al pieţei

38 lei/m2

anual

5.

Taxa pentru amenajarea teritoriului

122.28

Numărul mediu scriptic anual al salariaţilor sau fondatorilor întreprinderilor

118,00 lei

anual pentru fiecare salariat sau fondator

6.

Taxa pentru cazare

122.29

Persoanele fizice şi juridice care prestează servicii de cazare

5%

faţă de valoarea serviciilor prestate

7.

Taxa pentru unităţile comerciale sau de prestări a serviciilor de deservire socială

122.30

Persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător

500 - 30000 lei

 

8.

 

Taxa pentru parcare

122.34

Persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcare

 15 lei/m2

 

 

9.

 

Taxa  pentru parcaj

122.34

Persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcaj

250 lei anual

 

10.

 

Taxa pentru dispozitivele

publicitare

122.69

Persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care sînt proprietate de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicitaţii exterioare

400 lei anual

pentru 1 m2

 

Mijloacele speciale aprobate de către instituţiile publice

finanţate de la bugetul oraşului Drochia                             

 

Nr. d/o

Denumirea instituţiei şi a tipurilor de mijloace

Suma

(mii lei)

1

2

3

1.

Autorităţile executive :

 

 

  • 002 – arenda încăperilor

170,5

 

2.

Grădiniţe:

 

 

  • 012 – plata părinţilor

934,2

 

 

Total

1104,7

 

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de instituţiile publice

finanţate de la bugetul oraşului Drochia

 

Nr. d/o

Tipul mijloacelor speciale

Denumirea serviciilor

Costul serviciilor

(mii lei)

1

2

3

4

 

 

Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare

 

1.

001.012

Grădiniţa Nr. 1

240,9

 

2.

001.012

Grădiniţa Nr. 3

80,1

 

3.

001.012

Grădiniţa Nr. 5

228,5

 

4.

001.012

Grădiniţa Nr. 8

282,5

 

5.

001.012

Grădiniţa Nr. 9

102,5

 

 

 

Total

934,2

 

 

 

Arenda bunurilor proprietate publică

 

 

1.

002.310

Autorităţile executive

170,5

 

 

 

Total

170,5

                                   Total general

1104,7

 

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice

finanţate de la bugetul oraşului Drochia, mii lei

 

Nr. d/o

Denumirea

Total

numărul de unităţi

inclusiv din:

buget

Contul mijloacelor speciale, din soldul disponibil

1

2

3

4

5

1.

Autorităţile executive ale administraţiei publice locale

18,0

18,0

-

 

 

 

 

 

2.

Gradiniţa   nr. 1

55,85

55,85

-

 

 

 

 

 

3.

Gradiniţa   nr. 3

23,20

23,20

-

 

 

 

 

 

4.

Gradiniţa   nr. 5

52,00

52,00

-

 

 

 

 

 

5.

Gradiniţa   nr. 8

63,10

63,10

-

 

 

 

 

 

6.

Gradiniţa   nr. 9

23,90

23,90

-

 

 

 

 

 

7.

Contabilitatea centralizată

2,75

2,75

-

 

 

 

 

 

8.

Stadionul orăşenesc

3,0

3,0

-

 

 

 

 

 

9.

Alte grupe

3,0

3,0

-

 

 

 

 

 

 

TOTAL

244,80

244,80

-

 

Alte înregistrări
Data publicării: Marţi, 31 iulie 2018
Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 27 decembrie 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 23 august 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 23 august 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 05 ianuarie 2016
Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 01 decembrie 2011
Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 01 decembrie 2011
Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 01 decembrie 2011
Citeşte mai mult...
» Toate înregistrările
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare