Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Mesajul Primarului

Vă spunem bun venit pe pagina web oficială a Primăriei orașului Drochia! Misiunea Primăriei oraşului Drochia este de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, necesitățile publice, în condiţiile legii, de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare. Prin urmare, scopul principal al site-ului – este asigurarea transparenței procesului decizional în primăria orașului Drochia, furnizarea informației cu privire la activitățile administrației publice locale și a strategiei de dezvoltare a orașului, a atractivității investiționale. Cu respect, Primar al orașului Drochia Nina CERETEU

Orașul Drochia - partener în câteva proiecte importante finanțate din fonduri UE

Dragi cetățeni ai orașului Drochia, Am onoarea să vă informez despre implicarea orașului no...
Citește mai mult

Anunț - Tarife noi

Primăria orașului Drochia vă aduce la cunoștință noile tarife pentru furnizarea/ prestarea...
Citește mai mult

Declarație de răspundere managerială

Declarație de răspundere managerială, se atașează actul în format PDF DECLARAȚIE DE RĂSPU...
Citește mai mult

În atenția locuitorilor orașului Drochia!

La data de 7 februarie 2024, Consiliul orășenesc Drochia se convoacă în ședință ordinară ...
Citește mai mult

ANUNȚ privind inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii

Consiliul orășenesc Drochia anunță inițierea și consultarea publică a proiectelor de deciz...
Citește mai mult

Accesează rapid

Proiecte de decizii

Funcții vacante

Deciziile consiliului

Dispozițiile primarului

Сontactează-ne
Contacte